Yard Management

Dzięki modułowi Yard Management, SOOT usprawnia obsługę samochodów na terenie zakładu. Po zaawizowaniu transportu i wybraniu dogodnego okna czasowego, przewoźnik przyjeżdża do zakładu/magazynu/centrum dystrybucyjnego po towar lub z towarem.

 

SOOT umożliwia zarejestrowanie wszystkich etapów obsługi takiego przewoźnika, w tym:

  • Odnotowanie faktu przyjazdu samochodu na parking
  • Wezwania samochodu do podstawienia
  • Wjazdu na zakład 
  • Między-ważenia (opcjonalnie)
  • Rozpoczęcia załadunku/rozładunku
  • Zakończenia załadunku/rozładunku
  • Wyjazdu z zakładu

System umożliwia w jednolity sposób współpracę i dzielenie informacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw:

   

  • Pracownicy ochrony – rejestrują fakt przyjazdu samochodu oraz odnotowują czas wjazdu i wyjazdu z zakładu. Mają do dyspozycji opcjonalne dodatkowe funkcjonalności związane z obsługą formalną uwzględniająca m.in wymogi RODO, regulamin poruszania się na terenie zakładu, itp. Otrzymują także alarmy o przedłużającym się pobycie samochodu na terenie zakładu
  • Dyspozytorzy na magazynach – przywołują kierowców do określonego doku załadunkowego oraz rejestrują początek i koniec załadunku. Mają też stały podgląd na transporty zaawizowane, opóźnione lub o czasie
  • Przewoźnicy (kierowcy) – otrzymujący z systemu SOOT informacje (np. SMSem) o kolejnych czynnościach do wykonania lub komunikaty ostrzegawcze
  • Logistycy – dzięki intuicyjnym i czytelnym panelom, w sposób ciągły mogą nadzorować postęp obsługi zleceń transportowych i wykorzystania okien czasowych
  • Informacje o statusie przesyłki mogą śledzić także Klienci (dostawcy i odbiorcy), dzięki funkcjonalności śledzenia przesyłki

   

Na jakie korzyści z wdrożenia modułu SOOT Yard Management systemu wskazują nasi klienci?

   

  • Zdecydowana poprawa planowania załadunków i rozładunków
  • W połączeniu z funkcjonalnością awizacji i okien czasowych, uproszczona została rejestracja przez pracowników ochrony faktu podstawienia samochodu, a czas obsługi formalno-administracyjnej na bramie uległ skróceniu do niezbędnego minimum (mniej niż 1 minuta)
  • Dzięki rejestrowaniu opóźnień podstawienia samochodu przez spedytora w stosunku do planowanej awizacji i odpowiedniej reakcji ze strony logistyków , od 60 do 80% samochodów przyjeżdża obecnie o czasie
  • Nawet o 3 godziny skrócono czas oczekiwania na załadunek/rozładunek
  • Bieżące rejestrowanie zdarzeń na terenie zakładu (wjazd, załadunek, rozładunek, wyjazd itp.) ułatwiło reagowanie przez pracowników na nieprzewidziane sytuacje, czyniąc obsługę maksymalnie płynną
  • Dzięki oznaczaniu stemplami czasowymi wszystkich etapów obsługi, znacząco zredukowano ilość nieprawidłowości i wąskich gardeł
  • Polepszono komunikację z klientem w zakresie przekazywania informacji o planowanym terminie dostawy

   

Przykładowe zdjęcia ekranu z aplikacji

 

logowanie soot pl    dashboard soot pl   lista awizacji soot pl