Integracja z ERP

 

W zależności od potrzeb, skali działania oraz stopnia oczekiwanej automatyzacji procesów biznesowych, może zaistnieć potrzeba integracji obecnie używanych rozwiązań np. klasy ERP lub WMS z systemem SOOT.

 

Zakres i sposób integracji jest ustalany z klientem w pełni indywidualnie w zależności od posiadanego systemu, oczekiwanego stopnia automatyzacji, czy też możliwości ingerencji w posiadane oprogramowanie.

Ze względu na fakt, że integracja wydłuża czas niezbędny do wdrożenia systemu, stanowi ona często kolejny etap rozwoju systemu u klienta. Dzięki takiemu podejściu, przedsiębiorstwo może zacząć szybciej czerpać korzyści z najistotniejszych usprawnień płynących z funkcjonalności systemu SOOT, natomiast dopiero w okresie późniejszym dokonać dodatkowych optymalizacji.

Doświadczenie w Integracji

     

    • Na przestrzeni lat zdobyliśmy doświadczenie w integracjach systemu SOOT z rozwiązaniami liderów na rynku systemów ERP - takimi jak SAP, IFS, Microsoft czy Comarch.
    • Posiadamy także wiedzę i umiejętności pozwalające nam na przeprowadzenie integracji z innymi rozwiązaniami funkcjonującymi w przedsiębiorstwie. Z uwagi na zakres funkcjonalny obsługiwany przez SOOT, do rozwiązań tych najczęściej mogą należeć systemy WMS, systemy wagowe, systemy kontroli dostępu (szlabany, kamery LPR, karty RFID).

     

Przykładowe zdjęcia ekranu z aplikacji

 

logowanie soot pl    dashboard soot pl   lista awizacji soot pl