Visual Yard Management

VYMS SOOT

Visual Yard Management to rozszerzenie dostępnego w systemie SOOT modułu Yard Management o możliwość zarządzania operacjami na terenie firmy z wykorzystaniem graficznego interfejsu użytkownika odzwierciedlającego wygląd całego obiektu w perspektywie "z lotu ptaka".

Zasada działania oparta jest na wykorzystywanych już od wielu lat systemach informacji geograficznej, które łączą dane opisowe z przestrzenią i reprezentacją na mapie, co z kolei pozwala na łatwiejsze zobrazowanie wybranych informacji.

W zależności od skali działania, VYM może być pomocny w bieżącym podglądzie tego, co aktualnie dzieje się na parkingu, bramie wjazdowej oraz magazynie, jak również do sterowania operacjami w bardzo intuicyjny sposób.

Widoczność wszelkich kluczowych elementów infrastruktury na obszarze firmy, dynamicznych obiektów reprezentujących samochody, w połączeniu z kolorowymi oznaczeniami odpowiadającymi określonym statusom i możliwością kliknięcia w szczegóły dotyczące poszczególnych obiektów, zapewnia błyskawiczne rozeznanie w aktualnej sytuacji.

Na życzenie użytkownika, funkcjonalność może zostać dodatkowo rozszerzona o metodę "przeciągnij i upuść", która umożliwia intuicyjną obsługę poprzez "przesuwanie" samochodu np. na określony dok na magazynie. Takie działanie, wyzwala w tle standardowy proces przywoływania samochodu, np. wysłanie SMSa do kierowcy, wyświetlenie statusu na tablicy informacyjnej LED, itp.

 

 

Przykładowe zdjęcia ekranu z aplikacji

 

logowanie soot pl    dashboard soot pl   lista awizacji soot pl