Wdrożenie

System SOOT nie jest rozwiązaniem "pudełkowym", a więc nie można go po prostu kupić, zainstalować i zacząć niego korzystać.

   

  • Sama decyzja o wdrożeniu rozwiązania jest każdorazowo poprzedzona prezentacją systemu, a w większości przypadków również stworzeniem opisu obecnie realizowanych procesów i zakładanych usprawnień, jak również przeprowadzeniem warsztatów z docelowymi użytkownikami systemu.
  • Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu współpracy i sfinalizowaniu kwestii formalnych, pierwszą czynnością jest przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej podczas której, przy zaangażowaniu obu stron omawiane i opisywane są szczegółowo wszelkie kwestie niezbędne do poprawnego skonfigurowania i uruchomienia systemu. Powstały dokument zawiera także opis wszelkich wymaganych przez klienta modyfikacji systemu oraz opisuje szczegółowo zakres i sposoby ewentualnej integracji z innymi systemami wewnętrznymi funkcjonującymi w przedsiębiorstwie np.: ERP lub WMS.

   

Następne kroki podczas wdrożenia, to przygotowanie środowiska serwerowego pod instalację systemu, przeprowadzenie niezbędnych prac programistycznych oraz konfiguracja systemu.

   

  • Po nadaniu ostatecznego kształtu systemowi, przychodzi kolej na testy symulujące jego codzienne działanie. W ich wyniku, można dokonać ewentualnych poprawek i modyfikacji ustawień.
  • Aby system optymalnie spełniał swoją rolę, niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich grup użytkowników, włącznie z lokalnymi administratorami systemu, którzy niezależnie od pomocy świadczonej przez naszą firmę, będą mogli szybko zareagować na bieżące potrzeby użytkowników systemu.
  • W zależności od stopnia zaawansowania danego wdrożenia, po szkoleniach można przejść do startu produkcyjnego lub określić okres testowy, podczas którego systemu funkcjonuje już w środowisku biznesowym klienta.

   

Po udanym zakończeniu wdrożenia monitorujemy stopień realizacji zakładanych usprawnień oraz wspólnie poszukujemy kolejnych obszarów do optymalizacji.