System SOOT

SOOT to szereg funkcji i możliwości - kliknij wybrany temat aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami. Dowiedz się również więcej o modelach licencjonowania i oferowanych wariantach wdrożenia.
Jeżeli nie znalazłeś odpowiedzi na interesujące Cię zagadnienia - zadzwoń lub napisz do nas - chętnie udzielimy dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnimy dogodny termin prezentacji systemu - zdalnej lub w siedzibie Twojej Firmy.

Informacje Ogólne

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat systemu SOOT. Zobacz dla kogo jest przeznaczony i w eliminacji jakich problemów z obszaru logistyki może pomóc.

Współpraca z przewoźnikami i spedytorami

Współpracuj na określonych przez siebie zasadach. Działaj ze stałą grupą przewoźników lub otwórz się na nawiązanie współpracy z dowolną firmą z rynku. Ogranicz telefony, e-maile oraz niepotrzebne nieporozumienia przy wymianie informacji.

Wyceny transportów

Koszt transportu to jedna ze składowych, które należy uwzględnić w ogólnym koszcie sprzedawanego później produktu lub usługi. Zobacz jak usprawnić wymianę informacji pomiędzy działem handlowym i logistyki i przyspieszyć proces ofertowania.

Planowanie transportów

Jeśli powietrze nie jest Twoim towarem, to nie warto ponosić kosztów za jego przewóz... połącz więc zamówienia od klientów lub wyślij towar innym środkiem transportu. Skorzystaj z pomocy systemu SOOT i zoptymalizuj ilość i koszt swoich transportów.

Aukcje i konkursy ofert

SOOT udostępnia funkcjonalność prywatnej giełdy transportowej, w ramach której możliwe jest zorganizowanie konkursów ofert oraz aukcji. Sposób wykorzystania funkcjonalności oraz określenie formalnych zasad współpracy zależy wyłącznie od Twojej firmy.

Kontrakty transportowe

Setki transportów, tysiące ton do przewiezienia? Stwórz zlecenia zbiorcze, podziel transporty samodzielnie lub pozwól systemowi podzielić je w zadanym czasie. System SOOT będzie monitorował stopień realizacji kontraktu informując o potencjalnych zagrożeniach w jego terminowej realizacji.

Elektroniczne zlecenia transportowe

Nie wprowadzaj niepotrzebnie po raz kolejny tych samych informacji. System SOOT przeniesie wszelkie wymagane wpisy do formularza zamówienia i uzupełni automatycznie dodatkowymi danymi. Wystarczy potem jedno kliknięcie, a zlecenie znajdzie się u wybranego przewoźnika.

Awizacja dostaw

Przerzuć na przewoźników i spedytorów obowiązek wypełniania danych dotyczących samochodu oraz kierowcy realizującego transport. Uniknij niepotrzebnych pomyłek oraz zbędnych połączeń telefonicznych na linii: przewoźnik - logistyka - ochrona.

Okna czasowe

Usprawnij pracę swojego magazynu i uniknij niepotrzebnych spiętrzeń załadunków i rozładunków. Pozwól przewoźnikom lub kontrahentom na samodzielny wybór najodpowiedniejszej dla nich godziny przyjazdu. Reaguj natychmiastowo w przypadku awarii sprzętu lub absencji pracownika.

Yard Management

Dzięki specjalnie zaprojektowanym interfejsom dla ochrony i magazynu zapewnij sprawną obsługę oraz komunikację przywołując samochody do określonych magazynów i doków. Wzmocnij bezpieczeństwo na terenie zakładu stale monitorując przemieszczanie się pojazdów.

Śledzenie przesyłki

Gdzie jest transport? To pytanie może być zadawane praktycznie przez każdą osobę zaangażowaną w proces. Dzięki systemowi SOOT każda zainteresowana strona może mieć wgląd w aktualny status transportu - bez wykonywania telefonów i wysyłania e-maili.

Analizy i raporty

System SOOT gromadzi na każdym etapie duże ilości danych, które w formie dostępnych analiz i raportów mogą dostarczyć cennych informacji pomocnych w podjęciu odpowiednich decyzji usprawniających i optymalizujących obszar logistyki transportu.

Opcje i konfiguracja

Skorzystaj z bogatego doświadczenia dotychczasowych użytkowników systemu SOOT, dzięki którym dostępna konfiguracja uwzględnia obsługę wielu różnych przypadków. W sytuacji niestandardowej nie powracaj do manualnej pracy – kontynuuj pracę w systemie SOOT.

Integracja z ERP

Wielkość organizacji, sposób realizacji procesów oraz posiadane dotychczas rozwiązania informatyczne mogą wpłynąć na decyzję odnośnie integracji lub jej braku. Prezentacja systemu oraz wspólne dyskusje pomogą w optymalnym wyborze.

Licencjonowanie

Chmura obliczeniowa, własny serwer, a może hosting? Niezależnie od dokonanego wyboru, zasady licencjonowania są jasne i przejrzyste pozwalając na precyzyjne oszacowanie TCO. Wybierz rozwiązanie optymalne dla Twojej organizacji.

Wdrożenie

Czas wdrożenia zależny jest od decyzji o zakresie i ostatecznym kształcie systemu. Niezależnie od tego, wdrożenie powinno zakończyć się oddaniem do użytku systemu w konfiguracji zapewniającej realizację wcześniej założonych celów.