Licencjonowanie

System SOOT działa jako dedykowane rozwiązanie dla każdej firmy. Licencja jest udzielana przedsiębiorstwu odpłatnie, a wysokość tej opłaty jest ustalana indywidualnie w oparciu o analizę wymagań funkcjonalnych użytkownika. 

System SOOT może być wdrożony i wykorzystywany w trzech głównych modelach:

  • Model Software as a Service (SaaS) - umożliwiający korzystanie z systemu SOOT jako usługi informatycznej działającej w środowisku serwerowym administrowanym przez Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. W przedstawionym modelu nie ma potrzeby ponoszenia odrębnych kosztów związanych z zakupem sprzętu, oprogramowania serwera i utrzymania go przez własne służby informatyczne. Jedynym czym musi dysponować użytkownik w firmie, to przeglądarka internetowa i dostęp do Internetu. W tym modelu, licencja uprawniająca do korzystania z systemu SOOT, jest udzielana na czas trwania umowy.

  • Model On premises - tradycyjny zakup bezterminowej licencji oprogramowania umożliwiający użytkowanie Systemu SOOT na serwerze Państwa Firmy. Model ten jest przewidziany dla przedsiębiorstw, które z racji przyjętej polityki w zakresie rozwiązań IT, chcą mieć pełną kontrolę nad środowiskiem serwerowym, na którym będzie uruchomiony system.

  • Model mieszany, hostingowy - łączący wariant 1 i 2 - a więc udzielenie bezterminowej licencji uprawniającej do korzystania z oprogramowania z jednoczesnym hostingiem aplikacji w środowisku serwerowym administrowanym przez Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych S.A. Model często wykorzystywany w sytuacjach, gdy firma zamierza w przyszłości przenieść system SOOT na swoje zasoby informatyczne, ale obecnie nie posiada wymaganej infrastruktury lub nie dysponuje środkami na przeprowadzenie takiej operacji.

Niezaprzeczalne zalety licencjonowania systemu SOOT w każdym z przedstawionych modeli:

  • Licencja obowiązuje na nieograniczoną liczbę użytkowników (dowolna ilość kont dla logistyków, magazynierów, przewoźników, kontrahentów, itd.)

  • System jest bezpłatny dla użytkowników z otoczenia firmy - przewoźników, spedytorów, dostawców oraz odbiorców

  • W systemie nie ma limitów, dodatkowych opłat lub prowizji od wykonanych operacji*

Przy wyborze modelu warto wziąć pod uwagę:

  • Model 1 charakteryzuje się niższymi kosztami jednorazowego wdrożenia związanymi z rozłożeniem płatności w formie stałego, miesięcznego abonamentu

  • Wdrożenie systemu w modelu SaaS lub hostingowym, w większości przypadków pozwala na szybsze uruchomienie systemu, z powodu braku konieczności zakupu lub konfiguracji środowiska serwerowego przez użytkownika

  • W toku indywidualnych uzgodnień, możliwe jest uruchomienie systemu SOOT w modelu SaaS w oparciu o bezterminową umowę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia

Fakt, iż jesteśmy producentem oprogramowania oraz możemy świadczyć nasze usługi w oparciu o własną infrastrukturę serwerową, umożliwia nam dużą elastyczność w podejściu do potrzeb odbiorców

* Nie dotyczy czynności, dla których niezbędne jest skorzystanie z funkcjonalności oferowanych przez usługodawców zewnętrznych, np. powiadomienia SMS.