Okna czasowe

 

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określane są ramy czasowe dla załadunku i rozładunku (okna czasowe, time slots). Wykorzystywana jest tu unikatowa funkcjonalność systemu SOOT, umożliwiająca wielopoziomowe zaplanowanie czasu podstawienia samochodu i ew. terminu dostawy do klienta.

Przede wszystkim SOOT pozwala określić bardzo elastyczne harmonogramy pracy magazynów i węzłów oraz ich przepustowości.
Ponadto dla każdego zlecenia istnieje możliwość określenia wymaganych ram czasowych dla załadunku/rozładunku w każdym węźle.
Spedytor może też wskazać konkretne, niezajęte jeszcze okienko czasowe, w którym planuje podstawić samochód w ramach czasu wyznaczonego w dwóch poprzednich punktach.

 

 

W wieloetapowe planowanie zaangażowani są kolejno:

   

  • Pracownicy działów handlowych
  • Logistycy i pracownicy działów spedycji
  • Spedytorzy i przewoźnicy
  • Klienci (dostawcy i odbiorcy)

   

Jakie korzyści w zakresie awizacji i „okien czasowych” przyniósł SOOT naszym klientom:

   

  • Praktycznie wyeliminowano spiętrzenia samochodów przed bramami zakładów.
  • Zdecydowanie poprawiono planowanie załadunków i rozładunków.
  • Nawet o 3 godziny skrócono czas oczekiwania na załadunek/rozładunek.
  • Dzięki rejestrowaniu opóźnień podstawienia samochodu przez spedytora w stosunku do planowanej awizacji, od 60 do 80% samochodów przyjeżdża obecnie o czasie.
  • Zmniejszono naliczanie przez spedytorów tzw. postojowego, czyli kosztów postoju samochodu przed bramą wjazdową i podjeżdżania w kolejce.
  • Zredukowano nawet o 80% ilość kontaktów telefoniczno-faksowo-mailowych ze spedytorami, w zakresie uzgadniania danych awizacyjnych i terminów podstawiania samochodów.
  • Uproszczono rejestrację przez pracowników ochrony faktu podstawienia samochodu, a czas obsługi formalno-administracyjnej na bramie skrócono do niezbędnego minimum (mniej niż 1 minuta).
  • Dzięki rezerwowaniu „okien czasowych” zarówno dla transportów typu Franco jak i Loco, a także dla dostaw surowców realizowanych samodzielnie przez dostawców, skrócono nawet o 50% czas niezbędny do uzgodnienie takich transportów.
  • Zredukowano praktycznie do zera ilość błędów komunikacyjnych.
  • Zdecydowanie poprawiono wskaźniki dostaw o czasie.

   

Przykładowe zdjęcia ekranu z aplikacji

 

logowanie soot pl    dashboard soot pl   lista awizacji soot pl