Opcje i konfiguracja

System SOOT posiada zaawansowane możliwości konfiguracyjne. Dotyczą one różnych aspektów funkcjonowania systemu, a wśród nich znajdują się m.in:

rozbudowane opcje zarządzania użytkownikami z uwzględnieniem wymogów RODO:

   

  • możliwość aktywacji różnych typów kont: logistyk, magazynier, kontrahent, przewoźnik, itp.
  • indywidualne określanie zakresu uprawnień, np. odczyt/zapis, widoczność elementów menu lub poszczególnych elementów w wybranych interfejsach
  • szczegółowe uprawnienia dostępu do systemu, np. wybrane dni tygodnia, godziny, limity logowań, biała/czarna lista adresów IP, itp.
  • indywidualne ustawienia języka komunikacji wykorzystywanego przy dostępie do interfejsów oraz wysyłaniu komunikatów dla poszczególnych użytkowników
  • rejestr operacji na danych osobowych
  • obsługa regulaminów i zgód formalnych, włącznie z możliwością pozyskiwania skanów podpisów
  • funkcjonalność anonimizacji danych osobowych - zarówno na podstawie reguł automatycznych jak i na żądanie

   

opcje odpowiedzialne za "odzwierciedlenie rzeczywistości":

   

  • możliwość odtworzenia struktury organizacyjnej korporacji w celu zapewnienia odpowiedniego wglądu do danych przetwarzanych w systemie - np. spółka matka, spółki córki, jednostki powiązane 
  • szczegółowa konfiguracja miejsc przeprowadzania operacji logistycznych - począwszy od zakładu, poprzez, bramy, magazyny, doki - zarówno dla lokalizacji własnych jak i obcych, np. kontrahentów, centrów dystrybucyjnych
  • tworzenie i zapamiętywanie powtarzalnych tras uwzględniających kilka miejsc załadunku/rozładunku, różne rodzaje transportu, z możliwością stworzenia cenników za km, tonę, paletę, fracht dla poszczególnych przewoźników

   

opcje słownikowania, mechanizm tłumaczeń oraz edytor szablonów dokumentów:

   

  • możliwość samodzielnego tworzenia słowników oraz edytowania jego poszczególnych pozycji
  • dostęp do systemu w 3 głównych językach: polskim, angielskim oraz niemieckim, a także opcjonalną możliwość uruchomienia systemu w dodatkowej wymaganej wersji językowej
  • możliwość dowolnego modyfikowania tekstów wyświetlanych w interfejsach systemu w celu odzwierciedlenia zwyczajowych określeń używanych w przedsiębiorstwie, np.: zastąpienie słowa "transport" słowem "fracht" 
  • możliwość stworzenia różnych szablonów dokumentów w wewnętrznym edytorze, np. różnych rodzajów zleceń transportowych ze względu na rodzaj wysyłanego towaru i konieczność umieszczenia dodatkowych zapisów

   

opcje związane z prowadzeniem kartoteki towarów:

   

  • dopisywanie i edytowanie towarów: nazwy, indeksy, różne jednostki miary
  • możliwość definiowania cech towarów związanych np. z wymaganym sposobem przewozu - ADR, temperatura kontrolowana
  • dodawanie towarów do grup towarowych, którym można następnie przypisać obsługę w określonych dniach na określonych magazynach

   

oraz szereg innych ustawień mających wpływ na automatyzację i walidację czynności wykonywanych w systemie

Co ważne, dostępność tych opcji poprzez jawny i czytelny interfejs ustawień, sprawia, że użytkownik nie jest uzależniony od dostawcy rozwiązania, tylko może dokonać tych zmian samodzielnie, niejednokrotnie oszczędzając czas i pieniądze.Pomimo odpowiedniego szkolenia dla administratora systemu oraz faktu, że spora część ustawień dokonywana jest na etapie wdrożenia - w każdym momencie, użytkownik ma także możliwość skorzystania z pomocy naszych pracowników, którzy telefonicznie lub zdalnie pomogą w sprawnej zmianie ustawień systemu.

Przykładowe zdjęcia ekranu z aplikacji

 

logowanie soot pl    dashboard soot pl   lista awizacji soot pl