Planowanie transportów

 

planowanie transportuSystem SOOT dzięki funkcjonalności planowania transportów optymalizuje ilość transportów, redukuje puste przebiegi oraz co za tym idzie - finalnie przyczynia się do redukcji kosztów ponoszonych na transport.

Od strony użytkowej moduł planowania transportów wspomaga łączenie poszczególnych zamówień w gotowe transporty. Zaimplementowane algorytmy mogą podpowiadać łączenie wysyłek poszczególnych zapotrzebowań m.in. na podstawie destynacji, oczekiwanego terminu dostawy, priorytetów, grup towarowych, specjalnych wymogów np. ADR, temperatura kontrolowana, itd.

Użytkownik otrzymuje na bieżąco informację o stopniu wypełnienia danego środka transportu ładunkami, a dzięki intuicyjnej metodzie "przeciągnij i upuść" w niezwykle prosty sposób może zmodyfikować ostateczną zawartość zaplanowaną do przewiezienia danym środkiem transportu.

Jak jednak pokazuje praktyka, niejednokrotnie plany niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością. Często występujące sytuacje jak np. opóźnienia na produkcji lub uszkodzenia towaru przy załadunku sprawiają, że fizycznie z zakładu wyjeżdża inny ładunek niż wcześniej zaplanowany. Odpowiednia konfiguracja systemu umożliwia uwzględnienie rozbieżności jakie mogą powstać już na etapie fizycznej obsługi załadunku, jak np. braku załadunku towaru zaplanowanego do wysłania. Taki towar może wrócić ponownie na listę zapotrzebowań i następnie zostać ujęty w dalszym planowaniu.

Podobnie jak w przypadku innych scenariuszy wykorzystania systemu SOOT, dane odnośnie poszczególnych zapotrzebowań mogą trafiać do systemu z zewnętrznego programu używanego w firmie, np. ERP, jak również mogą być tworzone od podstaw w samym systemie SOOT.

Interfejs użytkownika pozwala także na podgląd zaplanowanych transportów na mapie, wraz z wyświetleniem podsumowania informującego o szacowanej długości trasy oraz czasie transportu.

 

Przykładowe zdjęcia ekranu z aplikacji

 

logowanie soot pl    dashboard soot pl   lista awizacji soot pl