Nowe logo SOOT

System SOOT funkcjonuje już od wielu lat i jest rozwiązaniem, które na dobre wpisało się w portfolio dostępnych na rynku systemów przeznaczonych dla logistyki. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat system SOOT przeszedł bardzo mocną ewolucję oferując użytkownikom nowe funkcjonalności i rozwiązania.

Ponieważ system był jeszcze często kojarzony z początkami jego funkcjonowania na rynku, gdy występował jako System Obsługi Ofert Transportowych, podjęliśmy decyzję o zmianie logo systemu aby trafniej odzwierciedlało jego aktualny charakter i możliwości.

Wyróżniająca się strzałka w lewym dolnym rogu symbolizuje głównego użytkownika, do którego kierowany jest system - czyli załadowcę. Kolejne strzałki reprezentują pozostałych współpracujących ze sobą w ramach systemu uczestników łańcucha dostaw. Są nimi m.in. dostawcy, odbiorcy, spedytorzy i przewoźnicy. Pod postacią strzałek kryje się także wielofunkcyjność systemu i bogate możliwości jego konfiguracji.

Nowe logo będzie stopniowo zastępowało poprzednio używany znak i mamy nadzieję, że zapisze się na stałe w Państwa świadomości.