Integracja w zarządzaniu transportem jest konieczna

Integracja SOOT i CO3

Jedną z komplikacji związanych z rozwojem cyfrowych systemów zarządzania transportem jest konieczność obsługi wielu niepowiązanych ze sobą aplikacji. By wyjść naprzeciw oczekiwaniom firm transportowych oraz załadowców, firmy CO3 i ZETO S.A. zdecydowały się nawiązać współpracę i zintegrować swoje rozwiązania.

 

Zapewnienie monitoringu ładunku w czasie rzeczywistym staje się dziś jednym z najważniejszych wymogów względem przewoźników. Jednak z ich perspektywy obawę rodzi konieczność logowania się do wielu zróżnicowanych systemów, z których korzystają poszczególni zleceniodawcy.

"Widoczność w czasie rzeczywistym jest dziś obok ceny i niezawodności najważniejszym kryterium wyboru przewoźników przez zleceniodawców. Wiedząc o tym, dążymy jako firma do upowszechniania i rozwoju łatwo dostępnych i przyjaznych przewoźnikom systemów monitoringu zamówień" mówi Paweł Tronina, współzałożyciel i CCO CO3

"Obserwujemy przy tym rynek i wiemy, że równolegle rozwijanych jest wiele rozwiązań. Dlatego z jednej strony zapewniamy integrację w ramach naszej platformy licznych narzędzi telematycznych a z drugiej – nawiązujemy współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w obszarze cyfryzacji transportu – tak, by wspólnie w ramach jednego logowania dawać użytkownikom maksymalnie szeroką gamę narzędzi" tłumaczy. Wyrazem tego trendu jest między innymi nawiązanie współpracy pomiędzy platformą visibility CO3 a systemem zarządzania transportem SOOT.


Wielofunkcyjny system logistyczny SOOT

Platforma SOOT to zaawansowany system zarządzania transportem dla firm obsługujących dużą liczbę zleceń. Rozwiązanie łączy w sobie narzędzia do planowania i wyceny transportów, platformę elektronicznej komunikacji pomiędzy uczestnikami łańcucha dostaw (poprzez m.in. elektroniczne zlecenia transportowe, kontrakty, aukcje i konkursy ofert), systemy zarządzania oknami czasowymi i placem (także w połączeniu z danymi z systemu ERP) oraz narzędzia analityczne i raportowe. By poszerzyć możliwości rozwiązania w zakresie śledzenia lokalizacji ładunku, odpowiedzialna za platformę SOOT firma ZETO S.A. zdecydowała się na nawiązanie współpracy z CO3.

"W założeniu platforma SOOT ma pozwalać użytkownikom na cyfryzację kluczowych zadań w procesach transportowych. Widząc wzrost znaczenia visibility, szukaliśmy solidnego partnera technologicznego, dzięki któremu będziemy w stanie zapewnić klientom precyzyjne dane z monitoringu ich zleceń transportowych w czasie rzeczywistym. Wybór padł na CO3"relacjonuje Rafał Szczerba, Product Manager w ZETO S.A.


Integrująca dane lokalizacyjne platforma CO3

Firma CO3 stawia sobie za cel wspieranie spedytorów i przewoźników w transformacji cyfrowej oraz ułatwianie ich komunikacji, gwarantującej wydajniejszą współpracę pomiędzy nimi i ich klientami. Misję tę realizuje dostarczając platformę integrującą dane GPS niezbędne do zapewnienia całościowej transparentności łańcuchów dostaw – niezależnie od dostawcy czy wielkości floty, jaką posiadają poszczególni przewoźnicy. Pod warunkiem rejestracji konta przez przewoźnika, integracji floty z platformą i wyrażenia zgody na przekazywanie danych względem danego załadowcy, narzędzie gwarantuje zleceniodawcy real-time-visibility.


Możliwości wynikające z nawiązania współpracy pomiędzy CO3 a SOOT

Dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy CO3 a ZETO S.A., na poziomie tworzenia zlecenia platforma SOOT będzie odtąd umożliwiała uzyskanie jego monitoringu w czasie rzeczywistym. Co więcej, dane pochodzące z platformy CO3 będą przetwarzane na potrzeby optymalizacji transportu w modułach TMS i YMS systemu SOOT.

"Nawiązanie współpracy pomiędzy ZETO S.A. a CO3 pozwoli na jeszcze pełniejsze wykorzystanie gromadzonych danych lokalizacyjnych użytkownikom platformy. Zwiększy się w efekcie zakres danych wykorzystywanych w procesie zarządzania oknami czasowymi. Pełniejsza będzie także pula informacji, która służy za podstawę tworzonych w platformie raportów"tłumaczy Rafał Szczerba, przedstawiciel ZETO S.A.

"Z ZETO S.A. połączyło nas przekonanie, że w ramach jednego rozwiązania użytkownicy powinni mieć maksymalnie szerokie możliwości zarządzania transportem. Cieszymy się, mogąc nawzajem poszerzać swoje możliwości i zwiększać użyteczność naszych platform dla klientów" – podsumowuje Paweł Tronina z CO3.

Skontaktuj się z nami i uzyskaj informacje na temat szczegółów wdrożenia rozwiązania w Twojej Firmie