Novita usprawniła swoje procesy logistyczne przy pomocy systemu TMS SOOT

Novita z systemem TMS SOOT

Novita S.A. wiodący polski producent włóknin, usprawnił swoje procesy logistyczne poprzez wdrożenie systemu zarządzania transportem.


Wybór docelowego systemu TMS był poprzedzony analizą potrzeb po stronie Firmy, jak i poszukiwaniami odpowiedniego rozwiązania, które byłoby w stanie w najbardziej optymalny i najszerszy sposób pokryć obszary wymagające usprawnienia.

Ostatnie lata to intensywny okres rozwoju naszej Firmy. Stale rosnąca sprzedaż oraz zawirowania związane z pandemią spowodowały konieczność wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w łańcuchu dostaw. Zależało nam na wyborze systemu, w ramach którego moglibyśmy skumulować wszystkie najistotniejsze z naszego punktu widzenia funkcjonalności, które wspomogą realizację bieżących zadań oraz umożliwią dalszy rozwój naszej działalności.” - powiedziała Dagmara Potocka, Dyrektor Łańcucha Dostaw w Novita S.A.

Po licznych prezentacjach różnorodnych rozwiązań, ostateczny wybór padł na system TMS SOOT, który umożliwił optymalizację procesów począwszy od współpracy z przewoźnikami, poprzez generowanie transportów, ich późniejsze zlecanie i awizowanie, aż po obsługę samochodów i kierowców na bramie i magazynie w ramach modułu Yard Management.

Zakres funkcjonalny systemu SOOT wdrożonego w Novicie obejmuje bogaty zasób modułów i opcji, które są ze sobą ściśle powiązane i umożliwiają naturalne i płynne przejście pomiędzy poszczególnymi etapami procesu. Istotnym elementem wdrożenia była także integracja TMS SOOT z funkcjonującym w Firmie systemem ERP oraz modyfikacja pewnych elementów pod konkretne potrzeby Użytkownika. Pomimo rozbudowanego zakresu wdrożenia, wszelkie prace udało nam się zrealizować zgodnie z założonym harmonogramem - duże znaczenie miało w tym także spore zaangażowanie Zespołu po stronie Novity.  - podkreślił Rafał Szczerba, Product Manager Systemu SOOT

Dostęp do systemu w chmurze poprzez przeglądarkę internetową sprawia, że korzystanie z TMS SOOT jest bardzo wygodne oraz uniezależnione od miejsca i wykorzystywanego urządzenia. Użytkownik nie jest także rozpraszany koniecznością aktualizowania systemu, tylko może skupić się swoich codziennych obowiązkach. Skumulowanie danych w jednym miejscu oraz możliwość pracy zdalnej jest z kolei bardzo istotna, zwłaszcza w obecnych czasach, ponieważ zapewnia ciągłość działania nawet w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

Jednym z charakterystycznych dla systemu SOOT modułów, które Novita S.A. wykorzystuje we wdrożonym systemie jest prywatna giełda transportowa, do której dostęp mogą uzyskać jedynie zarejestrowani i zatwierdzeni przez pracowników firmy przewoźnicy i spedytorzy.

Wszystkie firmy transportowe zainteresowane nawiązaniem bezpośredniej współpracy zapraszamy do rejestracji na stronie https://novita.soot.pl w zakładce "Rejestracja"

Uzupełnienie niezbędnych informacji i załączenie wymaganych dokumentów oraz przejście przez weryfikację, pozwoli na rozpoczęcie współpracy.

Dodatkowe informacje dotyczące potrzeb transportowych, znajdują się także pod adresem https://novita.pl/kontakt-spedytorzy